Planista projektów i zatwierdzeń*

Beschreibung:

Do naszego polskiego zespołu w Dauerhtal, Niemcy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Planista projektów i zatwierdzeń*

Aufgaben:
 • Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego w uzgodnieniu z kierownikiem projektu i działem przygotowania projektu, w tym udział w posiedzeniach rady miejskiej, organizacja niezbędnych prac przygotowawczych
 • Opracowywanie wniosków dotyczących planowania przestrzennego w koordynacji z kierownikiem projektu, działem rozwoju projektu i działem administracyjnym projektu oraz innymi działami spółki (np. działem budowlanym), w tym prowadzenie  niezbędnych prac przygotowawczych
 • Wyszukiwanie podmiotów zajmujcych się usługami urbanistycznymi, negocjacjie handlowe, zawieranie umów, prowadzenie korespondencji dotyczącej planowania przestrzennego, koordynacja działań związanych z planowaniem przestrzennym pomiędzy spółką, gminą i urbanistą
 • Ocena działań kompensacyjnych, planowanie tras dojazdowych i wewnętrznych tras kablowych
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych
 • Wsparcie przy budżetowaniu projektów
 • Wsparcie w postępowaniach odwoławczych
 • Opracowanie/ wsparcie przy realizacji wymogów dotyczących: monitoringu, postanowień zawartych w pozwoleniach na budowę, włącznie z prowadzeniem tabel dot. przekazania projektu – koniecznych w komunikacji z innymi działami spółki
Anforderungen:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierungki: architektura, gospodarka przestrzenna, ew. studia podyplomowe z gospodarki przestrzennej/ urbanistyki
 • minimum dwa lata doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu polskiego planowania przestrzennego i uzyskiwania pozwoleń budowlanych
 • zdolność krytycznego, samodzielnego myślenia, samodzielnego definiowania problemu i proponowania rozwiązań
 • znajomości języka polskiego i niemieckiego (w mowie i piśmie) na poziomie, który umożliwia pewne negocjacje
 • biegła znajomość oprogramowania MS Office, GIS lub programów o analogicznych funkcjach
Wir bieten Ihnen:

Oprócz ciekawej pracy czekają na Ciebie następujące możliwości:

 • dotacja KiTa
 • opieka medyczna i ubezpieczenia wypadkowe
 • elastyczne godziny pracy
 • indywidualne możliwości szkoleniowe

*W promowaniu naszych odnawialnych zródeł energi ii liczą się Twoje umiejętności i motywacja - nie płeć, kolor skóry, pochodzenie, orientacja seksualna czy religia.
Arbeitsverhältnis: Vollzeit
Wochenarbeitszeit: 40 Stunden

Bewerben

Stelle empfehlen

Bewerbermanagement von jobmin